De Bammerd

Regeling drankafname

Alle dranken moeten bij de vaste drankleverancier Gos besteld worden: 011 48 67 67 – Nieuwe Steenweg 23, 3870 Heers.
Klik voor de prijslijst van de bieren en frisdranken (geldig in alle buurthuizen, m.u.v. 't Paenhuijs). Wijnen, cava's en prosecco's kunnen ook bij de vaste drankleverancier afgenomen worden, maar dat is geen verplichting.

Schoonmaak

Elke gebruiker laat na afloop van zijn/haar activiteit het buurthuis opgeruimd en proper achter. D.w.z. dat alle gebruikte oppervlakken schoongemaakt worden -behalve de toiletten en de vloer moet enkel geborsteld worden-, de vuilbakken leeggemaakt worden en het vuilnis meegenomen wordt. Het meubilair wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet. De gebruiker kan het aanwezige poetsmateriaal gebruiken. Je vindt deze en alle andere nuttige instructies terug in het overzichtsmapje dat in het buurthuis ligt.

Geluidsnormen

Indien je een activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek organiseert, moet je je houden aan de regelgeving op de Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Voor geluidsafwijkingen vanaf 85dB(A)LAeq,15min tot een maximum van 95dB(A)LAeq,15min moet je geen aanvraag doen en verleent het college van burgemeester en schepenen automatisch toestemming, op voorwaarde dat gedurende de hele activiteit het geluidsvolume gemeten wordt en het gemeten geluidsvolume zichtbaar is voor de persoon die het volume bedient.

 

Buurthuisverantwoordelijke:
Dienst vrije tijd, 011 48 01 22
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
evenementen@heers.be

Gebruikersreglement buurthuizen: PDF
 

Reserveer een ruimte

Grote + kleine feestzaal + keuken

426 personen

Grote en kleine feestzaal

Uw evenement vergt grote capaciteit? In de grote en kleine feestzaal kan u tot 406 personen ontvangen.
406 personen

Grote feestzaal

De grote feestzaal in De Bammerd heeft een capaciteit tot 250 personen.
250 personen

Grote feestzaal + keuken

270 personen

Kleine feestzaal

De kleine feestzaal heeft een capaciteit tot 156 personen.
156 personen

Kleine feestzaal + keuken

176 personen

Keuken

Kookworkshops of lessen? In de keuken is ruimte voor 20 personen.
20 personen

De Bammerd

Paardskerkhofstraat 20
Heers