Hall 20

Faciliteiten
Tafels: 15
Stoelen: 96
Krukken: 10
Partytafels: 5
Tapinstallatie met 3 frigo's
Thermos: 5
Koffiemachine: 1
WiFi
Buitenstopcontact drijfkracht (32A, 380V): 1
Porselein: voldoende voor aantal toegelaten personen
CO2-meter
Airco
Kleine diepvriezer

Weekendverhuur

Tijdens het weekend kan een buurthuis maar door één gebruiker gehuurd worden. 
Dit betekent dat de huurperiode in het weekend steeds van vrijdagmiddag 12u tot maandagochtend 9u loopt. Hiervoor worden er geen extra dagen aangerekend. De prijs voor de extra dagen wordt manueel aangepast door de dienst Vrije Tijd en op nul euro gezet.
Enkel bij een winstgevende activiteit zal er voor meerdaagse restaurantdagen of concerten 50 euro/dag aangerekend worden.

Regeling drankafname

Alle dranken moeten bij de vaste drankleverancier Gos besteld worden: 011 48 67 67, ruben@firmagos.be – Nieuwe Steenweg 23, 3870 Heers.
Wijnen, cava's en prosecco's kunnen ook bij de vaste drankleverancier afgenomen worden, maar dat is geen verplichting.
De meest actuele drankprijzenlijst kan je terugvinden via deze link. Op deze lijst kan je invullen welke drank je wenst te bestellen en de overeenkomstige prijs wordt meteen berekend.
Bezorg dit overzicht tijdig aan drankenhandel Gos, zodat ze je bestelling kunnen klaarmaken. Je kan uiteraard ook ter plaatse gaan om je bestelling door te geven.

Schoonmaak

Elke gebruiker laat na afloop van zijn/haar activiteit het buurthuis opgeruimd en proper achter. D.w.z. dat alle gebruikte oppervlakken schoongemaakt worden - inclusief de vloer en de toiletten-, de vuilbakken leeggemaakt worden en het vuilnis meegenomen wordt. Het meubilair wordt op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet. De gebruiker kan het aanwezige poetsmateriaal gebruiken. Je vindt deze en alle andere nuttige instructies terug in het overzichtsmapje dat in het buurthuis ligt.

Geluidsnormen

Indien je een activiteit met opgenomen muziek of elektronisch versterkte livemuziek organiseert, moet je je houden aan de regelgeving op de Vlaamse geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Voor geluidsafwijkingen vanaf 85dB(A)LAeq,15min tot een maximum van 95dB(A)LAeq,15min moet je geen aanvraag doen en verleent het college van burgemeester en schepenen automatisch toestemming, op voorwaarde dat gedurende de hele activiteit het geluidsvolume gemeten wordt en het gemeten geluidsvolume zichtbaar is voor de persoon die het volume bedient. Voor het gebruik van muziek regel je Sabam en de billijke vergoeding met één licentie en via één betaling op het platform van Unisono. Voor aangiftes en/of meer info, surf naar www.unisono.be.

Opgelet: Het gemeentebestuur heeft voor de grote zaal van De Bammerd en Hall20 een jaartarief billijke vergoeding afgesloten. In deze buurthuizen wordt er nl. jaarlijks een zodanig aantal activiteiten met opgenomen muziek georganiseerd waardoor het voordeliger is dat de gemeente een jaartarief betaalt en een forfait aan de huurder doorrekent die opgenomen muziek gebruikt (deze forfait is dus altijd goedkoper dan wanneer je zelf voor één activiteit de billijke vergoeding zou aangeven).

De huurder moet dit aangeven bij de reservatie van het buurthuis via www.buurthuizenheers.be. Unisono houdt rekening met deze jaartarieven en zal de billijke vergoeding voor bovenvermelde buurthuizen dus niet dubbel aanrekenen indien je de aangifte voor Sabam doet.

 

Buurthuisverantwoordelijke
Dienst Vrije Tijd, 011 48 01 22
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
evenementen@heers.be

Gebruikersreglement buurthuizen: PDF

 

Hall 20

Maximale capaciteit: 90 personen
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers