Hall 20

Faciliteiten
Tafels: 21
Stoelen: 102
Krukken: 10
Partytafels: 5
Tapinstallatie met 3 frigo's
Thermos: 2
Koffiemachine: 1
WiFi
Porselein (extra porselein aanvragen via dienst Vrije Tijd)
CO-2 meter: 1

Regeling drankafname

Alle dranken moeten bij de vaste drankleverancier Gos besteld worden: 011 48 67 67 – Nieuwe Steenweg 23, 3870 Heers.
Klik voor de prijslijst van de bieren en frisdranken (geldig in alle buurthuizen, m.u.v. 't Paenhuijs). Wijnen, cava's en prosecco's kunnen ook bij de vaste drankleverancier afgenomen worden, maar dat is geen verplichting.

Buurthuisverantwoordelijke
Dienst Vrije Tijd, 011 48 01 22
Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers
evenementen@heers.be

Gebruikersreglement buurthuizen: PDF.

 

Hall 20

Paardskerkhofstraat 20, 3870 Heers