Heropening buurthuizen

ACTIVITEITEN IN GEORGANISEERD VERBAND

Deze activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door een organisatie, in het bijzonder door een vereniging of een club, en die plaatsvinden in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter. Om te kunnen worden beschouwd als een club of vereniging moeten er minstens geldige statuten met een duurzame/continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur zijn. Dit moet kunnen worden aangetoond.

 

Vanaf 9 juni 2021 moeten alle culturele, recreatieve, sportieve en jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

• Ze vinden plaats met maximum 50 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen;

• Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;

• Ze vinden plaats zonder overnachting;

• De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;

• Elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

 

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

 

Vanaf 25 juni 2021 moeten alle culturele, recreatieve, sportieve en jeugdactiviteiten in een georganiseerd verband de volgende maatregelen en het protocol van toepassing volgen:

• Ze vinden plaats met maximum 100 personen, begeleiders niet inbegrepen, maar kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen ;

• Ze vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter;

• Ze kunnen plaatsvinden met overnachting;

• De deelnemers moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep;

• Elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld mag worden door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

 

De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onderlinge afstand van 1,5 m respecteren in de mate van het mogelijke.

 

Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld tijdens een voetbaltraining, bepaalde jeugdactiviteiten of cultuuractiviteiten,…), worden in het kader van de toegelaten samenscholingen en activiteiten groepen gevormd van maximum vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Tijdens eenzelfde samenscholing of activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan vier personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

 

ACTIVITEITEN IN NIET-GEORGANISEERD VERBAND

Alle culturele, recreatieve en jeugdactiviteiten in een niet-georganiseerd verband kunnen plaatsvinden volgens de regels van de samenscholingen:

                    o   tussen 05.00 uur ’s morgens en middernacht zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan tien personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, verboden;

                    o tussen middernacht en 05.00 uur ’s morgens zijn samenscholingen op de openbare weg en in de openbare ruimte van meer dan vier personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen, verboden;

                    o de leden van eenzelfde huishouden mogen zich samen bevinden op de openbare weg en in de openbare ruimte, ongeacht het uur en ongeacht de grootte van dat huishouden.

 

EVENEMENTEN

Evenementen kunnen met een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen. Ze dienen de regels die van toepassing zijn te volgen:  toestemming van de lokale overheid, het gebruik van de CERM/CIRM, de horecaregels behalve de limitering van het geluidsniveau van 80 db,….

Eetfestijnen zoals buurtbarbecues, mosselfestijnen,… die vrij toegankelijk zijn, en waarvoor toestemming wordt gegeven door de gemeente worden beschouwd als evenementen.

 

RECEPTIES EN BANKETTEN

De regels voor recepties en banketten in de privéruimte (bijvoorbeeld een afgehuurde feestzaal, parochiezaal, scoutszaal…) verschillen naargelang deze al dan niet een professionele horeca-activiteit betreffen (bijvoorbeeld een receptie of een banket waarbij men een beroep doet op een professionele cateraar).

                   

Indien het een professionele horeca-activiteit betreft:

•       een groep van maximum 50 klanten, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen, is toegelaten per afgescheiden receptie of banket;

•       de professionele cateraar en zijn personeel zijn niet inbegrepen in de 50 personen;

•       de horecaregels zijn van toepassing (zoals het maximum aantal personen per tafel, de 1,5 m afstand tussen de tafelgezelschappen, enkel zitplaatsen aan tafel, om 23.30u eindigen,…).

 

Indien het geen professionele horeca-activiteit betreft:

•       maximum 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen, kunnen aanwezig zijn;

•       de horecaregels worden uiterst sterk aanbevolen.